Ochrona środowiska i BHP

Kontrast
Wielkość liter - A +

Ochrona środowiska i BHP

Polityka Elektrociepłowni Nowa Sarzyna obejmuje prowadzenie działalności w zgodzie ze wszystkimi odnośnymi ustawami i przepisami dotyczącymi środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

W obszarze objętym ochroną środowiska ENS posiada następujące decyzje starostwa:

  • Pozwolenie zintegrowane (emisja gazów, odpady, hałas gleby i wody podziemne),
  • Pozwolenie wodno-prawne (woda i ścieki),
  • Pozwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji (CO2).

ENS spełnia wszystkie określone w decyzjach dopuszczalne standardy emisji NOx, SO2 i pyłu, a oddziaływanie zakładu na środowisko naturalne jest niewspółmiernie niższe w porównaniu do eksploatowanych obecnie konwencjonalnych, opalanych węglem źródeł wytwarzania energii.

Tabela statystyk:

Emitowany gaz Wartość dopuszczalna /ppm/ Średnioroczna emisja /ppm/
NOx 36,5 17,0
CO 80,0 3,0
SO2 4,2 <1

W kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych, ENS, respektując wszystkie wymogi prawne, tworzy własne, najwyższe standardy, stanowiące wzorzec dla kooperantów i kontrahentów, chętnie przez nich adaptowany i popularyzowany w dalszych relacjach biznesowych.

Wyniki wyszukiwania