REMIT

Kontrast
Wielkość liter - A +

REMIT

REMIT - planowane i nieplanowane ubytki mocy jednostek wytwórczych w ENS

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii („REMIT”) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) podaje do publicznej wiadomości następujące planowane i nieplanowane zmiany dyspozycyjności jednostek wytwórczych o mocy powyżej 100 MWe oraz zmiany zużycia gazu. W ENS zainstalowano blok gazowo-parowy (BGP) składający się z trzech jednostek wytwórczych: turbin gazowych GT1 & GT2 i turbiny parowej ST   o mocy poniżej 50 MWe każda.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku Informacje Wewnętrzne dotyczące ENS są podawane podstawowo na platformie wymiany informacji Central European Gas Hub AG („CEGH”) znajdującej się pod adresem: https://www.gashub.at/remit/postings.xhtml, a dodatkowo kopie tych zgłoszeń publikowane są na stronie internetowej ENS, jako pliki w formacie xml.

Poprzednie zgłoszenia REMIT znajdują się w zakładce „Archiwalne zgłoszenia REMIT”

Załączniki:

Wyniki wyszukiwania