Zawarcie umowy o świadczenie usługi odbudowy...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zawarcie umowy o świadczenie usługi odbudowy KSE

W dn. 1 lipca 2016 r. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. i Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zawarły czteroletnią umowę o świadczenie usługi odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego („KSE”).

Usługa obejmuje samostart turbozespołów gazowych i ich pracę w wydzielonej części KSE w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu przywrócenia działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po zaniku napięcia w KSE lub w jego części. Najważniejszym elementem tego procesu jest dostarczenie energii z ENS do uruchomienia bloku energetycznego w wybranej elektrowni systemowej.

ENS jest pierwszą w Polsce elektrownią cieplną, której jednostki wytwórcze posiadają zdolność do samostartu i mogą być wykorzystane w procesie odbudowy KSE. Dotychczas takie możliwości techniczne posiadały tylko elektrownie wodne.

Wyniki wyszukiwania