Certyfikaty / Nagrody

Kontrast
Wielkość liter - A +

Certyfikaty / Nagrody

Diamenty Forbesa 2023
W dn. 16 czerwca 2023 roku wręczono ENS dyplom Laureata Rankingu Miesięcznika Forbes – Diamenty Forbesa 2023 w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln PLN w Województwie Podkarpackim.

Orły Wprost 2018 i 2019
Spółka znalazła się wśród firm Województwa Podkarpackiego nagrodzonych w Rankingu tygodnika Wprost – Orły Wprost za 2018 i 2019.

„Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego”
W dn. 16 grudnia 2014 roku Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie przyznała ENS po raz drugi Certyfikat „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego” oraz po raz pierwszy „Złotą Kulę Lidera Województwa Podkarpackiego”. 

Nagroda główna – Statuetka programu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2014”
W XVII edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play 2014 ENS otrzymała Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2014″, Brązowy Laur oraz nagrodę główną – Statuetkę.  Kapituła przyznała ENS Statuetkę za „mecenat nad inicjatywami związanymi z propagowaniem kultury w regionie, zarówno poprzez wspieranie przedsięwzięć szkół, stowarzyszeń czy muzeów, jak i wspieranie rozwoju indywidualnych talentów osób z regionu.”

Certyfikat „Wiarygodna Firma” 2013

W 2013 roku Izba Przemysłowo – Handlowa w Rzeszowie przyznała Spółce certyfikat: „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego”.

Wyróżnienie w konkursie Liderzy Zrównoważonego Rozwoju
W 2013 roku w konkursie Liderzy Zrównoważonego Rozwoju organizowanym przez Forbes i PricewaterhouseCoopers, ENS znalazła się w gronie 12 wyróżnionych firm. Wyróżnienie przyznano za wdrożenie metody wykorzystania wody deszczowej w procesie produkcyjnym.

Nagroda główna – Statuetka programu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2012”
W 2012 roku Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. otrzymała nagrodę główną – Statuetkę programu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2012” w XV edycji programu. Program jest organizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Kapituła Konkursu przyznała ENS nagrodę główną – Statuetkę za: „kreatywne, konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, a także za tworzenie możliwości rozwoju zawodowego pracowników i wspieranie lokalnej społeczności, w tym za aktywną rolę mecenasa kultury i sportu.” W XV edycji Konkursu wzięło udział ponad 500 firm z całej Polski, statuetki – nagrody główne zostały przyznane 15 firmom wyróżniającym się swoimi działaniami w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu, ekologii, bhp i warunków pracy.

Corocznie, w latach 2009-2019 Kapituła Konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznawała Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

W 2011 roku Spółka otrzymała Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2011″. W 2013 roku Spółka otrzymała Złotą Statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play 2013″ (za nieprzerwane uczestnictwo w programie przez 5 lat), w 2014 roku otrzymała Brązowy Laur (udział w programie przez 6 lat), w 2015 roku – Srebrny Laur (udział w programie przez 7 lat), w 2016 roku – Złoty Laur (udział w programie przez 8 lat) oraz nominację do nagrody głównej, w 2017 roku Platynowy Laur, a w 2018 roku Platynową Statuetkę.

W 2019 r. Pan Prezes Jacek Głowacki został nagrodzony tytułem Ambasador Fair Play w Biznesie 2019.

Przyjaciel Powiatu Leżajskiego
W 2012 roku Starostwo Powiatowe w Leżajsku uhonorowało ENS tytułem „Przyjaciela Powiatu Leżajskiego” w kategorii „Przedsiębiorca” za działania na rzecz powiatu.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011
System zarządzania i kultura organizacyjna ENS zostały docenione i przedstawione w 10. Jubileuszowej Edycji Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011, w kategorii Ład Organizacyjny – zarządzanie.

Nagroda za szczególną dbałość o pracownika i jego rozwój zawodowy
W 2009 roku Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. otrzymała Nagrodę specjalną za szczególną dbałość o pracownika i jego rozwój zawodowy przyznaną w ramach konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza.

Wyniki wyszukiwania