Podstawowe informacje

Kontrast
Wielkość liter - A +

Podstawowe informacje

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. jest przyjazną środowisku elektrociepłownią wyposażoną w blok gazowo-parowy o mocy 116 MWe oraz 70MWt, produkującą w układzie skojarzonym energię elektryczną i ciepło. Energia elektryczna sprzedawana jest do spółki obrotu z Grupy Polenergia, ciepło na cele technologiczne i grzewcze do pobliskich zakładów chemicznych oraz na cele grzewcze do lokalnego zakładu komunalnego. Paliwo gazowe dostarczane jest przez spółkę handlu gazem należącą do Grupy Polenergia. Od 2021 r. Obiekt wyposażony jest także w instalację fotowoltaiczną o mocy 0,889 MW, wykorzystywaną do pokrycia potrzeb własnych na energię elektryczną.

116 MWe

moc bloku gazowo-parowego (testowa)

0,889 MW

moc instalacji fotowoltaicznej znajdującej się na terenie ENS

70 MWt

Moc cieplna (udostępniana odbiorcom)

Proces produkcyjny w zakładzie jest zautomatyzowany. Kompletna eksploatacja zakładu jest realizowana przez nieliczny, 5-osobowy personel zmianowy. Całość technologii zyskała kwalifikację BAT (Best Available Techniques).

Władze Spółki przywiązują szczególną wagę do prowadzenia działalności w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi ustawami i przepisami prawa, w szczególności prawa energetycznego, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Od 2014 r. wdrożono w Spółce system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001.

Wyniki wyszukiwania