System zarządzania środowiskiem ISO 14001

Kontrast
Wielkość liter - A +

System zarządzania środowiskiem ISO 14001

Działania na rzecz ochrony środowiska to dla Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. jeden z priorytetów zarządzania firmą. Dowodem tego było określenie polityki środowiskowej zakładu i decyzja Zarządu o wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 – międzynarodowego standardu określającego wymogi funkcjonowania firm w pełnej zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i zasadami ochrony środowiska naturalnego.

Decyzja o wdrożeniu systemu ISO 14001 w ENS była świadectwem troski naszej firmy o otaczające środowisko oraz chęci kontroli i minimalizacji wpływu, jaki Spółka na nie wywiera.

Wyniki wyszukiwania