Wykonanie testów odbudowy systemu KSE

Kontrast
Wielkość liter - A +

Wykonanie testów odbudowy systemu KSE

W dniu 1 czerwca 2022 r. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. wykonała test odbudowy KSE z wynikiem pozytywnym. Test ten polegał na uruchomieniu turbozespołu gazowego o mocy osiągalnej 296 MW netto wchodzącego w skład bloku gazowo parowego o mocy osiągalnej bloku 444 MW netto w Elektrociepłowni Stalowa Wola z wykorzystaniem napięcia i mocy rozruchowej samosterującego turbozespołu gazowego o mocy osiągalnej 47 MW netto w Nowej Sarzynie.

Próby tego typu wykonywane są w elektrociepłowni okresowo począwszy od 2016 r. i wynikają z obowiązków ENS wobec Operatora KSE i mają duże znaczenie dla właściwej realizacji planu odbudowy systemu elektroenergetycznego, którego głównym celem jest skuteczne przywrócenie zasilania wszystkich odbiorców końcowych energii elektrycznej pozbawionych jej na skutek wystąpienia stanu systemu blackout.

ENS jest pierwszą w Polsce elektrownią cieplną, której jednostki wytwórcze posiadają zdolność do samostartu i mogą być wykorzystane w procesie odbudowy KSE. Turbozespoły gazowe Elektrociepłowni Nowa Sarzyna stanowią niezawodne źródło rozruchowe dla dużych jednostek cieplnych i posiadają potwierdzoną próbami zdolność do odbudowy systemu poprzez podanie napięcia i mocy rozruchowej do uruchomienia Elektrowni Połaniec, Elektrowni Kozienice oraz Elektrociepłowni w Stalowej Woli.

Wyniki wyszukiwania