Nowa norma ISO 14001:2015

Kontrast
Wielkość liter - A +

Nowa norma ISO 14001:2015

Decyzją Zarządu Spółki, w maju 2023 r. została przeprowadzona recertyfikacja systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001:2015, którą potwierdziła firma LRQA. Spółka otrzymała nowy Certyfikat Zatwierdzenia ISO 14001:2015 Systemu Zarządzania Środowiskowego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, który będzie obowiązywał przez 3 lata tj. od 11 czerwca 2023 r. do 10 czerwca 2026 r.

Wyniki wyszukiwania