Program Etyczny Global Compact Poland

Kontrast
Wielkość liter - A +

Program Etyczny Global Compact Poland

W dn. 4 grudnia 2017r., w siedzibie Kulczyk Investments, 11 spółek z Grupy KI (w tym ENS), przystąpiło do Programu Etycznego Global Compact Poland. Tym samym przyjęły kierunek rozwoju w oparciu o przestrzeganie zasad etycznych i zrównoważonego rozwoju oraz przydatne narzędzie ich implementacji i weryfikacji.

Jest to zestaw zasad, którymi powinny kierować się firmy działające w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, opracowany m.in. na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, Celów Zrównoważonych Rozwoju ONZ oraz 10 zasad United Nations Global Compact.

Do grona sygnatariuszy Standardu wypracowanego przez Global Compact Poland i partnerów biznesowych przystąpiły:

 • Autostrada Wielkopolska S.A.,
 • Autostrada Wielkopolska II S.A.,
 • Autostrada Eksploatacja S.A.,
 • Polenergia S.A.,
 • Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.,
 • CIECH S.A.,
 • CIECH Pianki,
 • CIECH Sarzyna
 • CIECH Vitrosilicon,
 • CIECH Soda Polska
 • CIECH Soda Romania,

Podpisanie Standardu, przez spółki Kulczyk Investments, było pierwszym tego typu działaniem wewnątrz Grupy KI. Stworzony przez Global Compact Network Poland Standard Programu Etycznego jest unikalnym narzędziem zarządzania na świecie.

Kulczyk Foundation, jest jednym z najważniejszym liderów projektu „Standard Etyki w Polsce”, już w zeszłym roku przystąpiła do programu. Od tej pory Fundacja aktywnie współtworzy Standard oraz konsekwentnie wyznacza sobie nowe, ambitne cele. Priorytetem było właśnie włączenie w działania Programu wszystkich spółek z Grupy Kulczyk.

Warsztaty dla specjalistów ds. etyki i compliance oraz prace wewnątrz spółek, zaowocowały przyjęciem Standardu jednym głosem. Jak podkreśla Prezes Fundacji, Dominika Kulczyk – „Nie zapominamy, że najważniejszy jest człowiek. Dlatego dla Grupy Kulczyk Investments tak istotna jest etyka biznesowa, która na stałe wpisana jest w naszą strategię inwestycyjną i codzienną pracę. Nie wyobrażam sobie, aby można było cokolwiek tworzyć bez wsparcia wspólnie zaangażowanych osób i poszanowania praw oraz potrzeb człowieka”.

 

W ramach Programu „Standard Etyki w Polsce” Dominika Kulczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, członek Rady Programowej Global Compact Network Poland oraz ambasador obszaru standardy etyczne i prawa kobiet w biznesie, aktywnie współtworzy i włącza się w działania grupy roboczej ds. równości i różnorodności w miejscu pracy.

Wyniki wyszukiwania