Wykonanie testów odbudowy systemu KSE

Kontrast
Wielkość liter - A +

Wykonanie testów odbudowy systemu KSE

W dn. 20 i 21 marca 2021 r. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. wykonała testy samostartu turbozespołów gazowych i ich pracy w układzie wyspowym. Próby te polegały na potwierdzeniu zdolności turbozespołów gazowych do uruchomienia w sytuacji black-outu oraz do ich pracy równoległej w układzie wydzielonej wyspy. Dodatkowym elementem prób było sprawdzenie stabilności pracy i możliwości regulacji napięcia i częstotliwości przez turbozespoły gazowe pracujące w systemie wydzielonym bez połączenia z KSE, a następnie synchronizacja dwumaszynowej wyspy do systemu KSE za pomocą wyłącznika w polu sprzęgła rozdzielni 110kV. Wszystkie testy wykonano z wynikiem pozytywnym. Próby tego typu wykonywane są w elektrociepłowni okresowo corocznie począwszy od 2016 r. i wynikają z obowiązków ENS wobec Operatora KSE.

ENS jest pierwszą w Polsce elektrownią cieplną, której jednostki wytwórcze posiadają zdolność do samostartu i mogą być wykorzystane w procesie odbudowy KSE. Dotychczas takie możliwości techniczne posiadały tylko elektrownie wodne.

Wyniki wyszukiwania